Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps

QUALITAT / QUALITAT METZGER

Concepte Qualitat Metzger

El concepte Qualitat Metzger es basa en tres elements fonamentals: el coneixement tècnic dels traductors i revisors, l’experiència i la gestió de la tecnologia i dels processos productius.

Una trajectòria de més de 50 anys dedicats a la prestació de Serveis Lingüístics no és possible sense una veritable vocació per la qualitat.

QUALITAT / QUALITAT METZGER

Concepte Qualitat Metzger

El concepte Qualitat Metzger es basa en tres elements fonamentals: el coneixement tècnic dels traductors i revisors, l’experiència i la gestió de la tecnologia i dels processos productius.

Una trajectòria de més de 50 anys dedicats a la prestació de Serveis Lingüístics no és possible sense una veritable vocació per la qualitat.

Formació dels traductors y revisors

Els nostres traductors són enginyers, biòlegs, advocats, economistes, físics, etc. Creiem que els professionals nadius amb formació tècnica són els més qualificats per fer traduccions el contingut de les quals requereix comprendre perfectament no només l’expressió escrita sinó també la intenció amb la qual es va redactar cada text. Per això, tots els nostres traductors disposen de formació tècnica i experiència professional en les seves especialitats respectives.

Experiència

Des de 1963 proporcionem solucions multilingües als nostres clients, la qual cosa ens permet auditar els sistemes de documentació dels nostres clients i proposar-los les millors solucions tant internament com externa perquè els serveis lingüístics requerits resultin eficients en temps i cost i proporcionin la màxima qualitat.

Gestió de la tecnologia i dels processos productius

La correcta utilització de la tecnologia en el sector de la traducció permet millores en la qualitat i l’homogeneïtat dels textos (utilització de glossaris, memòries de traducció, llistes de termes prohibits…) i una millora contínua en l’eficiència dels costos. Així mateix, un control dels processos segons la normativa europea ISO 17100, juntament amb uns sistemes de gestió avançats (ERPs i CRMs), permet la traçabilitat de tots els projectes i un control dels costos a uns nivells individuals i agregats per als departaments de compres dels nostres clients.

Formació dels traductors i revisors

Els nostres traductors són enginyers, biòlegs, advocats, economistes, físics, etc. Creiem que els professionals nadius amb formació tècnica són els més qualificats per fer traduccions el contingut de les quals requereix comprendre perfectament no només l’expressió escrita sinó també la intenció amb la qual es va redactar cada text. Per això, tots els nostres traductors disposen de formació tècnica i experiència professional en les seves especialitats respectives.

Experiència

Des de 1963 proporcionem solucions multilingües als nostres clients, la qual cosa ens permet auditar els sistemes de documentació dels nostres clients i proposar-los les millors solucions tant internament com externa perquè els serveis lingüístics requerits resultin eficients en temps i cost i proporcionin la màxima qualitat.

Gestió de la tecnologia i dels processos productius

La correcta utilització de la tecnologia en el sector de la traducció permet millores en la qualitat i l’homogeneïtat dels textos (utilització de glossaris, memòries de traducció, llistes de termes prohibits…) i una millora contínua en l’eficiència dels costos. Així mateix, un control dels processos segons la normativa europea ISO 17100, juntament amb uns sistemes de gestió avançats (ERPs i CRMs), permet la traçabilitat de tots els projectes i un control dels costos a uns nivells individuals i agregats per als departaments de compres dels nostres clients.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn