Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Més de 50 anys dedicats a la prestació de Serveis Lingüístics de qualitat
Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Més de 50 anys dedicats a la prestació de Serveis Lingüístics de qualitat

EMPRESA / HISTÒRIA

Història

Metzger Translations: una història paral·lela al desenvolupament de les comunicacions i al servei del comerç internacional.

1963

Fundació de Metzger Translations. El Dr. Gerhard Metzger, enginyer industrial mecànic i electricista, amb cursos de postgrau en aerodinàmica d’automòbils i enginyeria nuclear, funda Metzger Translations a Barcelona (Espanya). Crea l’empresa, tenint com a primers col·laboradors els companys de la carrera d’enginyeria, per atendre un mercat creixent que busca professionals no només amb coneixement d’idiomes, sinó que siguin especialistes en la matèria objecte dels textos. Aquest fet diferencial es mantindrà al llarg de la història de l’empresa. En la seva fundació, l’empresa ofereix serveis de traducció, revisió i interpretació.

1968

S’introdueixen a l’empresa els primers canvis tecnològics. Els traductors no escriuen els treballs directament, sinó que els dicten, primer en discs magnètics i després en cintes, que posteriorment seran mecanografiades. Els instruments de treball s’importen fonamentalment de Suïssa i Alemanya i se separen els processos productius per guanyar eficiència i fiabilitat.

1971

L’empresa diversifica la seva activitat com a conseqüència de les sol·licituds de traducció de contractes i documents legals per part dels departaments jurídics de les empreses industrials. Per atendre aquestes sol·licituds, seguint la política de l’empresa, s’incorporen com a col·laboradors advocats nadius en exercici i amb experiència professional que s’encarreguen de les traduccions de l’àmbit legal.

1981

Introducció del tèlex com a mitjà de treball. Metzger Translations sempre ha emprat tecnologies d’avantguarda per realitzar el seu treball i l’any 1981 instal·la un dels primers tèlex professionals en el món de la traducció, amb el qual es realitzen les traduccions i s’envien als clients. El tèlex permetia, a més d’una comunicació directa escrita (incloses les traduccions en línia), que els projectes de traducció es rebessin, es guardessin, es traduïssin, es revisessin i es retransmetessin en un suport de cinta perforada de paper. Aquesta cinta presentava una combinació binària de forat/no forat per a 5 posicions, les combinacions de les quals corresponien a una lletra o a un símbol.

1984

Introducció del fax com a mitjà de treball. Pocs anys després del tèlex, s’introdueix el fax, que acabarà substituint-lo ja que és més ràpid i econòmic, primer en paper tèrmic i després en paper normal.

1992

S’incorpora la segona generació de la família Metzger a la direcció de l’empresa.

1995

S’incorporen els serveis de maquetació (DTP) al catàleg de serveis de l’empresa en els diferents formats del mercat, la qual cosa permet oferir a un servei complet als clients i incorporar els requisits de treball de les impremtes als nostres processos productius.

1996

Es generalitza la transmissió de dades amb els clients i els col·laboradors mitjançant els primers mòdems.

2000

Publicació del Diccionari Espanyol-Alemany “Diccionario de Técnicas Avanzadas” per l’Editorial Herder.

2001

Introducció de les eines de traducció assistida, gestió informatitzada de glossaris i manteniment de memòries de traducció dels clients.

2008

Concessió de les Certificacions Europees de Qualitat UNE 15038 i ISO 9001 (la primera d’elles específica per a proveïdors de Serveis Lingüístics) que s’han mantingut fins al moment present d’una manera ininterrompuda. És una de les primeres empreses a Espanya en aconseguir la Certificació Europea de qualitat en la provisió de Serveis Lingüístics.

2008

Publicació del Diccionari Trilingüe Anglès-Alemany-Espanyol Español “Diccionario Técnico Trilingüe”, per l’Editorial CEAC – Planeta de Agostini.

2010

Introducció d’eines ERP i CRM per a la gestió integral de l’empresa.

2013

Celebració del 50 aniversari de la fundació de Metzger Translations.

2016

Concessió de la Certificació Europea ISO 17100. De nou és una de les primeres empreses en aconseguir-la.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn