Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe
Mes enllà de les normes europees de qualitat en la traducció
Qualitat Metzger: eficàcia en la qualitat dels textos + eficiència en la gestió dels processos i dels temps
Metzger Translations: la solució professional als reptes de l'evolució de la gestió multilingüe

CLIENTS / EINAS ONLINE

A la pràctica, quins avantatges proporcionen les eines de gestió i traçabilitat de Metzger Translations als seus clients?

Juntament amb la possibilitat de realitzar les comunicacions a través de telèfon i correu electrònic, Metzger Translations posa a disposició dels seus clients les més avançades eines de gestió dels processos perquè els seus clients puguin beneficiar-se també dels avantatges d’emprar una plataforma dissenyada especialment per a la gestió de projectes de serveis lingüístics, la qual cosa reverteix en una millora dels temps de gestió dels projectes, de la seva qualitat i del control per part del client sobre cada un dels projectes, tant durant la seva realització com un cop finalitzats.

CLIENTES / HERRAMIENTAS ONLINE

A la pràctica, quins avantatges proporcionen les eines de gestió i traçabilitat de Metzger Translations als seus clients?

Juntament amb la possibilitat de realitzar les comunicacions a través de telèfon i correu electrònic, Metzger Translations posa a disposició dels seus clients les més avançades eines de gestió dels processos perquè els seus clients puguin beneficiar-se també dels avantatges d’emprar una plataforma dissenyada especialment per a la gestió de projectes de serveis lingüístics, la qual cosa reverteix en una millora dels temps de gestió dels projectes, de la seva qualitat i del control per part del client sobre cada un dels projectes, tant durant la seva realització com un cop finalitzats.

Quins processos poden realitzar els clients de Metzger Translations a través de la plataforma de gestió i control?

SOL·LICITUDS

 • Sol·licitud de pressupostos de traducció/revisió i interpretació monolingüe o multilingüe.
 • Sol·licitud de projectes de traducció/revisió i interpretació monolingüe o multilingüe (sense pressupost).

GESTIONS

 • Aprovació de pressupostos en línia.

SEGUIMENT

 • Traçabilitat individual dels projectes en temps real, amb possibilitat de conèixer l’estat de cada projecte i la seva data i hora de lliurament previstos.

CONTROL DE COSTOS

 • Resums en temps real dels costos dels treballs en curs, pendents de facturar o facturats entre dates determinades.
 • Resums i desglossaments dels costos per Sol·licitant o Centre de Costos assignat a cada projecte.
 • Resums i desglossaments per tipus de servei i idiomes.
 • Resums i comparatives segons els diferents exercicis.

GESTIÓ DOCUMENTAL DELS PROJECTES

 • Accés, si el client ho requereix així, a un repositori de gestió documental dels projectes realitzats i finalitzats.

Quins processos poden realitzar els clients de Metzger Translations a través de la plataforma de gestió i control?

SOL·LICITUDS

 • Sol·licitud de pressupostos de traducció/revisió i interpretació monolingüe o multilingüe.
 • Sol·licitud de projectes de traducció/revisió i interpretació monolingüe o multilingüe (sense pressupost).

GESTIONS

 • Aprovació de pressupostos en línia.

SEGUIMENT

 • Traçabilitat individual dels projectes en temps real, amb possibilitat de conèixer l’estat de cada projecte i la seva data i hora de lliurament previstos.

CONTROL DE COSTOS

 • Resums en temps real dels costos dels treballs en curs, pendents de facturar o facturats entre dates determinades.
 • Resums i desglossaments dels costos per Sol·licitant o Centre de Costos assignat a cada projecte.
 • Resums i desglossaments per tipus de servei i idiomes.
 • Resums i comparatives segons els diferents exercicis.

GESTIÓ DOCUMENTAL DELS PROJECTES

 • Accés, si el client ho requereix així, a un repositori de gestió documental dels projectes realitzats i finalitzats.

Escriu la teva consulta i prem la tecla retorn